Gündəm

Qo Min: “Çin zəngin və güclü, demokratik, mədəni, və gözəl modernləşdirilmiş sosialist gücə çevriləcək”

2021-ci il Çin Kommunist Partiyasının qurulmasının 100 illiyini qeyd edir.

İstiqlal.az Çinin Azərbaycandakı Səfiri xanim Qo Min “Çin Kommunist Partiyasının yüzilliyi: Davamlı Mübarizə, Parlaq Zəfər və dəyişməz orijinal məqsəd” adlı məqaləsini təqdim edir.

ÇKP-nin Yüz ili ÇKP-nin öz ilkin məqsəd və missiyasını əzmlə davam etdirdiyi, çox çalışdığı və işini irəlilətmək üçün təməl qoyduğu, parlaq uğurlar qazandığı və gələcəyə qapılarını açdığı bir əsrdir. Çin Kommunist Partiyası yüz il davam edən mübarizə yolu ilə Çin xalqını toplayaraq rəhbərlik edərək böyük bir yol açdı, görkəmli bir uğur qazandı, böyük bir ruh formalaşdırdı, dəyərli təcrübə topladı və inkişaf tarixində inanılmaz bir möcüzə yaradıb.

Çin xalqı dünyada böyük bir xalqdır. Tiryək müharibələrindən sonra Qərb güclərinin işğalı və feodal hakimiyyətin parçalanması səbəbindən Çin tədricən yarı müstəmləkə və yarı feodal dövlətə çevrildi. Kölə və məzlum xalqın taleyini dəyişdirmək, Çin millətinin böyük bir dirçəliş arzusunu reallaşdırmaq üçün saysız-hesabsız fəzilətli və məqsədyönlü yoldaşlar bir-birinin ardınca döyüşə tələsdilər, var gücü ilə bir yol tapmağa çalışdılar. Vətəni ölümdən qurtar, ancaq Çin xalqının və Çin millətinin faciəli taleyini dəyişdirə bilmədilər. Oktyabr İnqilabının yaylımları Çinə marksizm-leninizmi gətirdi. Marksizm-leninizm, Vətənini və xalqını qurtarmaq üçün bir yol tapmaq üçün mübarizə aparan Çinin qabaqcıl ünsürləri üçün istinad nöqtəsi oldu və nəticədə Çin Kommunist Partiyası doğuldu. ÇKP yarandığı gündən bəri Marksizmə bir hərəkət üçün bir rəhbər olaraq ciddi şəkildə riayət etdi və Çin xalqı üçün xoşbəxt bir həyat təmin etməsini və Çin millətinin yenidən doğulmasını özünün amacı və vəzifəsi olaraq amansızlıqla qəbul etdi. O vaxtdan bəri, mənəvi cəhətdən Çin xalqı passiv gözləmədən aktiv fəaliyyətə keçdi və Çin milləti böyük bir intibaha doğru dönməz bir yürüşə başladı.

ÇXP-nin güclü rəhbərliyi altında Çin xalqı inqilab, inşaat və islahatda böyük bir qələbə qazandı, orta dərəcədə firavan bir cəmiyyət qurmaqda tarixi uğurlar qazandı, yoxsulluqla mübarizəni vaxtında qazandı və yüzilliyin hədəfini yerinə yetirdi. ÇKP. Çin xalqı bəşəriyyətin inkişaf tarixində böyük bir möcüzə göstərdi və ÇXR-in yüzüncü ilinin hədəfini reallaşdırmağa cəsarətlə getdi.

2035-ci ilədək Çin sosialist modernləşməsini böyük ölçüdə başa çatdıracaq. Çinin iqtisadi gücü, elmi və texnoloji potensialı və ümumi dövlət gücü əhəmiyyətli dərəcədə artacaqdır. İqtisadiyyatın ümumi həcmi və şəhər və kənd əhalisinin adambaşına düşən gəlirləri yeni səviyyəyə çatacaq, əsas açar texnologiyalar sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə ediləcək və Çin lider yenilikçi ölkələrdən birinə çevriləcəkdir. Yeni tipli sənayeləşmə, informasiyalaşdırma, şəhərsalma, kənd təsərrüfatının modernləşdirilməsi əsasən həyata keçiriləcək, müasir iqtisadi sistem formalaşacaqdır. Dövlət idarəetmə sisteminin modernləşdirilməsi və potensialı əsasən həyata keçiriləcək, insanların iştirak və inkişafa bərabər hüquqları tam təmin ediləcək, qanunun aliliyi, qanunun aliliyi hökuməti və qanunun aliliyi cəmiyyəti qurulacaq Bütöv. Mədəniyyət, təhsil, insan resursları, idman və bədən tərbiyəsi sahəsində böyük potensiala sahib bir güc qurulacaq, sağlam bir Çin yaradılacaq, vətəndaşların şəxsi keyfiyyətləri və cəmiyyətin sivilizasiya səviyyəsi yeni zirvələrə yüksələcək və ölkənin mədəni “yumşaq güc” əhəmiyyətli dərəcədə artacaq. Yaşıl istehsal və yaşıl həyat tərzi geniş yayılacaq, karbon emissiyaları zirvəyə çatdıqdan sonra sabitləşəcək və azalacaq, ekoloji vəziyyət kəskin şəkildə yaxşılaşacaq və əsas olaraq gözəl bir Çin qurmaq hədəfinə çatacaqdır. Xarici açıqlığın yeni bir quruluşu formalaşacaq, beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq və rəqabətdə iştirak üçün yeni üstünlüklər əhəmiyyətli dərəcədə artacaqdır. Adambaşına düşən ÜDM orta inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə çatacaq, orta gəlir səviyyəsi olan əhali qrupu əhəmiyyətli dərəcədə genişlənəcək, əsas dövlət xidmətlərinə bərabər giriş təmin ediləcək, şəhər və kənd inkişafındakı fərq, müxtəlif bölgələrin inkişafında , həm də əhalinin həyat səviyyəsində əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq. Sakit bir Çinin inşası daha yüksək bir səviyyəyə çatacaq, əsasən milli müdafiə və silahlı qüvvələrin modernləşdirilməsi həyata keçiriləcəkdir. Xalqın həyatı daha da gözəlləşəcək, fərdin hərtərəfli inkişafı və ümumi firavanlıqda daha nəzərə çarpan və əhəmiyyətli bir inkişaf baş verəcəkdir.

Bu əsrin ortalarına qədər Çin zəngin və güclü, demokratik və mədəni, ahəngdar və gözəl modernləşdirilmiş sosialist gücə çevriləcək, Çinin maddi mədəniyyət, siyasi mədəniyyət, mənəvi mədəniyyət, sosial mədəniyyət və ekoloji mədəniyyət səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə artacaq, sistemin modernləşdirilməsi və dövlət idarəçiliyinin potensialı reallaşacaq.Çin ümumi dövlət gücü və beynəlxalq təsir baxımından lider ölkələrdən birinə çevriləcək, ümumi rifah əsasən təmin ediləcək, Çin xalqının həyatı daha xoşbəxt olacaq və daha çox dinc, Çin milləti dünya millətlərinin ailəsində daha qürurlu bir baş ilə görünə biləcək, Çin bəşəriyyətin inkişafına yeni və daha da böyük bir qatqı təqdim edəcəkdir.

Bənzər yazılar

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button