Şərəf və ləyaqət toxunulmazdır

30/03/2018 [20:00] - Köşə (435)
Eldəniz Cəfərov


Müasir demokratiyada heç bir  insan fikir azadlığından mÉ™hrum edilmir. Lakin hÉ™r bir fÉ™rd cÉ™miyyÉ™tin rÉ™yini, ölkÉ™ vÉ™tÉ™ndaÅŸlarının fikirlÉ™rini nÉ™zÉ™rÉ™ almaqla,ÅŸÉ™xsiyyÉ™tin ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™tini alçatmamaqla öz rÉ™yini bildirmÉ™lidir.

Bu gün, informasiya zÉ™nginliyi dövründÉ™ insanın ÅŸÉ™rÉ™finin qorunması,ÅŸÉ™xsi hÉ™yatın toxunulmazlığı qÉ™dÉ™r xüsusi É™hÉ™miyyÉ™t kÉ™sb edir. Demokratiya  vÉ™ texniki vasitÉ™lÉ™rin tÉ™kmilləşmÉ™si hÉ™r hansı bir fÉ™rdin barÉ™sindÉ™ ÅŸayiÉ™lÉ™rin yayılması imkanlarını daha da artırır. BelÉ™ vasitÉ™lÉ™rin qÉ™rÉ™zli ÅŸÉ™xslÉ™rÉ™ É™lçatan olması  mÉ™sÉ™lÉ™nin müzakirÉ™ mahiyyÉ™tini aktuallaÅŸdırır.ElÉ™ bu sÉ™bÉ™bdÉ™n böhranlı ÅŸÉ™raitdÉ™ idarÉ™etmÉ™ üzrÉ™ mütÉ™xÉ™ssis,Milli MÉ™clisÉ™ deputatlığa namizÉ™d olmuÅŸ MürsÉ™l EldaroÄŸluna müraciÉ™t etdik ki,bu gün cÉ™miyyÉ™ti narahat edÉ™n mövzuya daha peÅŸÉ™kar müstÉ™vidÉ™ aydınlıq gÉ™tirÉ™k vÉ™ fikrimizi qÉ™tiləşdirÉ™k.

Mürsəl müəllim,söyüşü insanın şərəf və ləyaqətini alçatmaq məqsədi ilə bir alət kimi istifadə etməni necə qiymətləndirmək olar?

Sizin sualınıza cavab olaraq ilk öncÉ™ hÉ™r hansı bir insanın digÉ™r insana qarşı  ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™ti alçaldan ifadÉ™lÉ™rdÉ™n vÉ™ hÉ™rÉ™kÉ™tlÉ™rdÉ™n hansı hallarda istifadÉ™  etmÉ™si ehtimalına nÉ™zÉ™r yetirmÉ™k zÉ™ruridir. HÉ™r hansı bir insanın digÉ™r insana qarşı  ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™ti alçaldan ifadÉ™lÉ™rdÉ™n vÉ™ hÉ™rÉ™kÉ™tlÉ™rdÉ™n hansı hallarda istifadÉ™ etmÉ™si ehtimalını aÅŸağıdakı kimi qruplaÅŸdırmaq mümkündür:

 -Ä°nsan É™qli cÉ™hÉ™tdÉ™n anormal olduqda,

-HÉ™r hansı bir insan digÉ™r insanla mübahisÉ™ etdikdÉ™, hÉ™min insana qarşı mübarizÉ™ apararaq  bu vÉ™ yaxud digÉ™r formada ona məğlub olduqda,

- HÉ™r hansı bir insan tÉ™rÉ™findÉ™n özünün ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™ti alçaldılan ifadÉ™lÉ™rÉ™ vÉ™ hÉ™rÉ™kÉ™tlÉ™rÉ™  cavab verdikdÉ™,

-Şəxsi iradəsinə deyil, digər şəxsin iradəsinə tabe olduqda.

 Lakin yuxarıda qeyd olunan halların hÉ™r hansı birinin olmasına baxmayaraq, É™qli cÉ™hÉ™tdÉ™n anormal olan insan istisna olmaqla, É™qli cÉ™hÉ™tdÉ™n normal olan insanın leksikomunda ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™ti alçaldan ifadÉ™lÉ™rdÉ™n istifadÉ™ edib vÉ™ yaxud etmÉ™mÉ™sinin göstÉ™ricisi - onun mÉ™nÉ™vi keyfiyyÉ™tlÉ™rinin, tÉ™rbiyÉ™sinin, elmliyinin, iradÉ™sinin, hisslÉ™rinin aÄŸlına tabe etdirmÉ™k bacarığının sÉ™viyyÉ™sidir. Yuxarıda qeyd etdiyim amillÉ™rdÉ™n hÉ™r hansı birinin sÉ™viyyÉ™sinin aÅŸağı olması insanın öz  leksikomunda digÉ™r insana qarşı  ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™ti alçaldan ifadÉ™lÉ™rdÉ™n istifadÉ™ etmÉ™sinÉ™ ÅŸÉ™rait yaradır...

Niyə görə bu adamlar şərəf və ləyaqəti alçaldan ifadələri bizim ölkə başçımıza ünvanlayrlar? Bu halı necə qiymətləndirirsiz?

Bildiyimiz kimi, Yeni AzÉ™rbaycan Partiyasının VI qurultayında nitqi zamanı AzÉ™rbaycan Respublikasının Prezidenti cÉ™nab Ä°lham Əliyev “İrÉ™van bizim   tarixi torpağımızdır vÉ™ biz azÉ™rbaycanlılar bu tarixi torpaqlara qayıtmalıyıq. Bu bizim siyasi vÉ™ strateji hÉ™dÉ™fimizdir vÉ™ biz tÉ™dricÉ™n bu hÉ™dÉ™fÉ™ yaxınlaÅŸmalıyıq” fikrini söylÉ™dikdÉ™n sonra ermÉ™ni lobbisinin   vÉ™  bÉ™zi  xarici dairÉ™lÉ™rin narahatlığının, etirazlarının ÅŸahidi olduq. Yeni AzÉ™rbaycan Partiyasının VI qurultayında  AzÉ™rbaycan Respublikasının Prezidenti cÉ™nab Ä°lham Əliyevin nitqi zamanı söylÉ™diyi bu fikrÉ™ etirazlarla paralel olaraq siyasi mübarizÉ™dÉ™ ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™ti alçaldan ifadÉ™lÉ™rdÉ™n vÉ™ hÉ™rÉ™kÉ™tlÉ™rdÉ™n  istifadÉ™ olunmasının intensivləşmÉ™si  bu hadisÉ™lÉ™rin tÉ™sadüfdÉ™n olmamasını demÉ™yÉ™ zÉ™min yaradır. Ä°lk öncÉ™ onu qeyd etmÉ™k istÉ™yirÉ™m ki, siyasi mübarizÉ™dÉ™ ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™ti alçaldan ifadÉ™lÉ™rdÉ™n vÉ™ hÉ™rÉ™kÉ™tlÉ™rdÉ™n istifadÉ™ olunmasının intensivləşmÉ™sini AzÉ™rbaycan Respublikasının Prezidenti cÉ™nab Ä°lham Əliyevin siyasi gediÅŸlÉ™ri qarşısında mat vÉ™ziyyÉ™tinÉ™ düşən ermÉ™ni lobbisinin,bÉ™zi xarici dairÉ™lÉ™rin vÉ™ onların sözcülÉ™rinin siyasi vÉ™  mÉ™ntiqi cÉ™hÉ™tdÉ™n məğlubiyyÉ™tlÉ™rinin etirafı kimi dÉ™yÉ™rlÉ™ndirirÉ™m. HÉ™mçinin, AzÉ™rbaycan Respublikasının Prezidenti cÉ™nab Ä°lham ƏliyevÉ™ qarşı siyasi mübarizÉ™dÉ™ ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™ti alçaldan ifadÉ™lÉ™rdÉ™n vÉ™ hÉ™rÉ™kÉ™tlÉ™rdÉ™n istifadÉ™ olunmasını  nÉ™inki, cÉ™nab Ä°lham ƏliyevÉ™, ümumilikdÉ™ AzÉ™rbaycan Respublikasının vÉ™tÉ™ndaÅŸlarına, milli-mÉ™nÉ™vi dÉ™yÉ™rlÉ™rÉ™ hörmÉ™tsizlik É™lamÉ™ti kimi qiymÉ™tlÉ™ndirirÉ™m. Bir faktı xüsusilÉ™ qeyd etmÉ™k istÉ™yirÉ™m ki, kimin tÉ™rÉ™findÉ™n vÉ™ kimÉ™ qarşı olmasından asılı olmayaraq özünÉ™, ailÉ™ üzvlÉ™rinÉ™, xüsusilÉ™ dÉ™ ailÉ™sinin xanım üzvlÉ™rinÉ™ hörmÉ™tlÉ™ yanaÅŸan ÅŸÉ™xs digÉ™r insana, hÉ™min insanın ailÉ™ üzvlÉ™rinÉ™, xüsusilÉ™ ailÉ™nin xanım üzvlÉ™rinÉ™ qarşı ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™ti alçaldan ifadÉ™lÉ™rdÉ™n vÉ™ hÉ™rÉ™kÉ™tlÉ™rdÉ™n istifadÉ™  etmÉ™mÉ™lidir.

Bu cür halların qarşısı necə alınmalıdır?

HÉ™r hansı bir insan  digÉ™r insana  qarşı  ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™ti alçaldan ifadÉ™lÉ™rdÉ™n vÉ™ hÉ™rÉ™kÉ™tlÉ™rdÉ™n istifadÉ™ edirsÉ™, demÉ™li hÉ™min insana qarşı hÉ™m dÉ™ mÉ™nÉ™vi terror edir. HÉ™mçinin, hÉ™min insanın yaddaşında silinmÉ™z iz yaradır. MÉ™nim fikrimcÉ™,bu cür hallara qarşı É™n düzgün mübarizÉ™ üsulu hÉ™r hansı bir ÅŸÉ™xs vÉ™ yaxud ÅŸÉ™xslÉ™rin danışıqlarının, É™mÉ™llÉ™rinin ayrı-ayrılıqda ictimaiyyÉ™t arasında  qiymÉ™tlÉ™ndirilmÉ™si  vÉ™ münasibÉ™t bildirilmÉ™si ilÉ™ deyil,  hÉ™min ÅŸÉ™xslÉ™rin  danışıqlarına vÉ™ É™mÉ™llÉ™rinÉ™ qanunamüvafiq surÉ™tdÉ™ hüquqi müstÉ™vidÉ™ qiymÉ™t verilmÉ™sidir. HÉ™min ÅŸÉ™xslÉ™rin  danışıqlarına vÉ™ É™mÉ™llÉ™rinÉ™ qanunamüvafiq surÉ™tdÉ™ hüquqi müstÉ™vidÉ™ qiymÉ™t verilmÉ™si ilÉ™ yanaşı ümumilikdÉ™, siyasi mübarizÉ™dÉ™ ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™ti alçaldan ifadÉ™lÉ™rdÉ™n vÉ™ hÉ™rÉ™kÉ™tlÉ™rdÉ™n  istifadÉ™ olunmasını ictimai qınaq  obyektinÉ™ çevrilmÉ™sini tÉ™min etmÉ™k vÉ™ bu prosesi elektron kütlÉ™vi informasiya vasitÉ™lÉ™rindÉ™ işıqlandırmaq zÉ™ruridir. Milli mentaliteti nÉ™zÉ™rÉ™ alaraq siyasi mövqeyindÉ™n asılı olmayaraq   Ã¶zünÉ™, ailÉ™ üzvlÉ™rinÉ™, xüsusilÉ™ dÉ™ ailÉ™sinin xanım üzvlÉ™rinÉ™ hörmÉ™tlÉ™ yanaÅŸan istÉ™linÉ™n ÅŸÉ™xs siyasi mübarizÉ™dÉ™ ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™ti alçaldan ifadÉ™lÉ™rdÉ™n vÉ™ hÉ™rÉ™kÉ™tlÉ™rdÉ™n   istifadÉ™ olunmasına heç bir zaman haqq qazandırmaz. HÉ™mçinin, bir faktı da xüsusilÉ™ qeyd etmÉ™k istÉ™yirÉ™m ki, siyasi mübarizÉ™dÉ™ ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™ti alçaldan ifadÉ™lÉ™rdÉ™n vÉ™ hÉ™rÉ™kÉ™tlÉ™rdÉ™n istifadÉ™ olunması vÉ™tÉ™ndaÅŸ qarşıdurmasına sÉ™bÉ™b ola bilÉ™r. Bu hal isÉ™ dövlÉ™tçiliyimiz üçün tÉ™hlükÉ™lidir. DövlÉ™tçiliyimizin  qorunması naminÉ™ elm vÉ™ tÉ™hsil ocaqlarında, müəssisÉ™ vÉ™ təşkilatlarda “Siyasi mübarizÉ™dÉ™ ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™ti alçaldan ifadÉ™lÉ™rdÉ™n vÉ™ hÉ™rÉ™kÉ™tlÉ™rdÉ™n  istifadÉ™ olunmasına yox deyirik!” ÅŸuarı altında tÉ™dbirlÉ™rin hÉ™yata keçirilmÉ™si, siyasi mövqeyindÉ™n asılı olmayaraq elektron kütlÉ™vi informasiya vasitÉ™lÉ™rindÉ™, hÉ™mçinin   AzÉ™rbaycan vÉ™tÉ™ndaÅŸları vÉ™ xaricdÉ™ yaÅŸayan soydaÅŸlarımız tÉ™rÉ™findÉ™n öz  Facebook sÉ™hifÉ™sinin vÉ™ WhatsApp-ın statusunda “Siyasi mübarizÉ™dÉ™ ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™ti alçaldan ifadÉ™lÉ™rdÉ™n vÉ™ hÉ™rÉ™kÉ™tlÉ™rdÉ™n  istifadÉ™ olunmasına yox deyirik!” ÅŸuarının qeyd  olunması  ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™ti alçaldan ifadÉ™lÉ™rdÉ™n vÉ™ hÉ™rÉ™kÉ™tlÉ™rdÉ™n istifadÉ™ni  özlÉ™rinin silahına çevirÉ™rÉ™k  mÉ™nÉ™vi terrorla məşğul olan ÅŸÉ™xslÉ™rin tÉ™rkisilah olunmasına sÉ™bÉ™b ola bilÉ™r.

 Azadpress.az saytının yaradıcı kollektivi olaraq düşünürük ki,ictimaiyyÉ™t bu gün  öz mövqeyini qÉ™ti ÅŸÉ™kildÉ™ bildirmÉ™lidir.ƏgÉ™r cÉ™miyyÉ™tdÉ™ ictimai qınaq olmasa,sabah bu söyüş ritorikası adiləşə bilÉ™r.VÉ™ bununla da müəyyÉ™n gÉ™rginliyÉ™ sÉ™bÉ™b olar.Xalqımızın milli-mÉ™nÉ™vi dÉ™yÉ™rlÉ™rinÉ™ uyÄŸun olmayan tÉ™rzdÉ™ siyasÉ™t oyunu oynamaq istÉ™yÉ™nlÉ™r dÉ™rk etmÉ™k iqtidarında deyillÉ™r ki, maraqlı tÉ™rÉ™flÉ™rin É™lindÉ™ oyuncaÄŸa çevrilmÉ™kdÉ™dirlÉ™r.Ä°stifadÉ™ olunduqdan sonra qapalı çevrÉ™nin kÉ™ndarına atılacaqlar.Lakin intellektual mülkiyyÉ™tÉ™,siyasi savada malik olmadıqları üçün müstÉ™qil düşünÉ™ bilmirlÉ™r. Onu da bilmirlÉ™r ki,É™n ideal demokratik quruluÅŸda belÉ™ sÉ™rbÉ™st fikir azadlığı cÉ™miyyÉ™tin qÉ™bul etdiyi kontekstdÉ™ tÉ™min olunur.Bütün dövrlÉ™rdÉ™ insanlar öz ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™tlÉ™rini müdafiÉ™ edirlÉ™r. XüsusÉ™n dÉ™ AzÉ™rbaycan milli-mÉ™nÉ™vi dÉ™yÉ™rlÉ™rindÉ™ diskussiya zamanı söyüşün iÅŸlÉ™dilmÉ™si xalq tÉ™rÉ™findÉ™n neqativ hal kimi qiymÉ™tlÉ™ndirilir vÉ™ buna heç bir halda haqq qazandırılmır.

Unutmayaq ki, Azərbaycan Respublikasında vətəndaşın şərəfi, ləyaqəti və işgüzar nüfuzu dövlət tərəfindən qorunur.İnkişaf etmiş Qərb ölkələrinin qanunlarına görə və Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinə əsasən,böhtan, yəni, yalan oldüğunu bilə-bilə başqa şəxsi ləkələyən uydurmaları yayma cinayət məsuliyyəti yaradır.Şərəf və ləyaqəti alçaldılmış şəxs isə qarşı tərəfdən təkzib, üzr istəməsini və vurduğu mənəvi zərərə görə cərimə tələb edə bilər.

Biz “Siyasi mübarizÉ™dÉ™ ÅŸÉ™rÉ™f vÉ™ lÉ™yaqÉ™ti alçaldan ifadÉ™lÉ™rdÉ™n vÉ™ hÉ™rÉ™kÉ™tlÉ™rdÉ™n  istifadÉ™ olunmasına yox deyirik!” vÉ™ bütün cÉ™miyyÉ™ti bu şüara qoÅŸulmaÄŸa dÉ™vÉ™t edirik.

Eldəniz Cəfərov,
Azadpress.az-ın baş redaktoru
...
Hökumət "sosial mənzil" ideyasını dəfn etdi - təhlil
Ötən il Beynəlxalq Bankdan daha 4 milyard yoxa çıxıb - təfsilat
Azərbaycanda yeni devalvasiya təhlükəsi - xəbərdarlıq
Bakının mərkəzində partlayış: Bir nəfər xəsarət alıb-yenilənib
Sarkisyanın məkrli oyunu - təhlil
Xəbər lenti
07/04/2018 [23:32]:
Volkan Dəmirəl "Qarabağ"dan təklif alıb?
07/04/2018 [22:30]:
Daha bir dərmandan zəhərlənmə hadisəsi
07/04/2018 [21:27]:
ABŞ kosmosda ilk otel açacaq
07/04/2018 [20:28]:
Bakıda subasma sahələri aktivləşib - rəsmi
07/04/2018 [19:36]:
AzTV sədrinin “Şamaxı əhvalatı”nın pərdəarxası
07/04/2018 [18:31]:
Gömrükçülər "beşbarmaq" aşkar edib
07/04/2018 [18:04]:
Əli Həsənov: Kimlərinsə təhqir və söyüşlərinin mənimlə əlaqələndirilməsi cəhdi təxribatdır
07/04/2018 [17:55]:
Qüdrət Həsənquliyev yenidən BAXCP sədri seçilib
07/04/2018 [17:26]:
Bakıdan Rusiyaya sürət qatar işləyəcək
07/04/2018 [16:34]:
Vaşinqton Putinin qızına və kürəkəninə qarşı da sanksiyalar tətbiq etdi
07/04/2018 [15:41]:
Qızıl 8 dollara yaxın bahalaşıb
07/04/2018 [14:29]:
İŞİD lideri məhv edilib
07/04/2018 [13:36]:
Neft ucuzlaşıb
07/04/2018 [12:32]:
DİN: Axtarışda olan 26 nəfər saxlanılıb
07/04/2018 [11:10]:
UEFA "Barselona"ya intizam işi açdı
07/04/2018 [10:29]:
Azərbaycanda qızıl ucuzlaşıb
07/04/2018 [09:37]:
Azərbaycanda yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının sayı artıb
07/04/2018 [00:41]:
İlham Əliyev 3 sərəncam imzaladı - yenilənib
06/04/2018 [23:36]:
Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı müəyyənləşib
06/04/2018 [22:29]:
Yanvarda əcnəbilər Azərbaycanda 100 milyon manat xərcləyiblər
06/04/2018 [21:25]:
Apellyasiya Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib
06/04/2018 [20:33]:
Vladimir Putin 11 generalı tutduğu vəzifədən azad edib
06/04/2018 [19:36]:
Əfv Komissiyasının iclasları davam edir
06/04/2018 [18:43]:
“Azərkosmos” 2,3 mln dollar gəlir əldə edib
06/04/2018 [18:36]:
JTI şirkəti Azərbaycanda daha bir su təchizatı layihəsi həyata keçirdi
Bütün xəbərlər...
...
Həftənin ən çox oxunanları
İstiqlal.az-ın arxivi
"İstiqlal.az"
Xəbər Portalı
Copyright©2013 "İstiqlal.az" MMC
Materiallardan istifadə zamanı
www.istiqlal.az saytına
istinad zəruridir
X

Bəyənin və "İstiqlal.az"-ı Facebook lovhənizdən izləyin