Sarkisyanın məkrli oyunu - təhlil

25/01/2018 [09:01] - Siyasət (944)Yanvar ayının hələ bitməməsinə baxmayaraq, artıq indidən Ermənistanda “transformasiyaönü simptomlar” özünü biruzə verməyə başalyır–duyulan budur ki, yeni siyasi sistemin ərəfəsi ermənilər üçün çox çətin olacaq.

Etiraf edÉ™k ki, indiyÉ™dÉ™k bir çox yerli vÉ™ É™cnÉ™bi tÉ™hlilçilÉ™r Sarkisyanın bu oyununa istisnasız olaraq hakim partiyanın maraqları prizmasından baxırdılar, çünki “Bütün bunlar kimÉ™ lazımdır?” sualını verÉ™rkÉ™n adamın aÄŸlına bircÉ™ familiya gÉ™lir: Sarkisyan...   

Amma görünür ki, ondan baÅŸqa da “bulanıq suda balıq” tutmaq istÉ™yÉ™nlÉ™r çoxdur vÉ™ artıq hamıya aydındır ki, Sarkisyana hakimiyyÉ™tini uzatmaq elÉ™ dÉ™ asan olmayacaq. 
Qafqaz həmişə uzunömürlülərilə tanınsa da, siyasi uzunömürlü olmaq təkcə möcüzəli iqlim şəraiti və eləcə də digər təbii amillərlə bahəm həm də başqa faktorları da tələb edir və bu faktorların çoxu təbiətşünaslığın çərçivələrindən kənardadır.

BiznesdÉ™ belÉ™ deyim var ki, tÉ™lÉ™b hÉ™miÅŸÉ™ tÉ™klif yaradır. Ä°ndi ErmÉ™nsitanda da gündÉ™mÉ™ hakimiyyÉ™t mÉ™sÉ™lÉ™si çıxarılıb, demÉ™li yetÉ™rincÉ™ tÉ™klif dÉ™ olmalıdır, çünki É™ksÉ™r sovet ölkÉ™lÉ™rindÉ™ olduÄŸu kimi, bu axmaq diyarda da xoÅŸbÉ™xtliyÉ™, hÉ™tta “Yer üzÉ™rindÉ™ki cÉ™nnÉ™t”ə aparan yollar hakimiyyÉ™tdÉ™n keçir – “alnında lap on barmaq yerləşsÉ™ də” É™gÉ™r  hakimiyyÉ™tÉ™ çıxışın yoxdursa, heç nÉ™ edÉ™ bilmÉ™yÉ™cÉ™ksÉ™n...  

Ona görÉ™ dÉ™ nÉ™inki hakim rejim, elÉ™cÉ™ dÉ™ müxalifÉ™t düşərgÉ™sindÉ™ artıq bir tÉ™rpÉ™niÅŸ duyulur. Amma hamıdan çox iki familiyanı eÅŸidirik: Sarkisyan vÉ™ Karapetyan. Serjik artıq dövlÉ™tdÉ™ yalnız simvolik bir fiqur olacaq növbÉ™ti prezident üçün namizÉ™d tapıb vÉ™ o, diplomat A.Sarkisyan olacaq. Qalır, É™n É™sas “yaÄŸlı tikə” – baÅŸ nazir postu... 

Buna da əsasən iki adam can atır – inidiki prezident S.Sarkisyan və baş nazir K.Karapetyan.
Birinci hələki hakimiyyət piramidasının zirvəsindədir, üstəlik, özünü də “Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanı” sayır. Ona görə də əmindir ki, yeni posta ondan layiqlisi yoxdur.

Siyasi teatrın baÅŸqa aktyoru, yeni sistemdÉ™ baÅŸ nazir postuna É™n iddialılardan biri olan hazırki baÅŸ nazir Karen Karapetyansa düşünür ki, É™gÉ™r yeni post ona qismÉ™t olmasa, bu, nÉ™inki É™dalÉ™tsizlik, hÉ™tta mÉ™ntiqsiz  hadisÉ™ olar, çünki Serjik hakimiyyÉ™tin lÉ™zzÉ™tini çox çəkib, indisÉ™ artıq növbÉ™ onun – Karapetyanındır.

Ona görÉ™ dÉ™ É™ksÉ™riyyÉ™t É™sasÉ™n bu iki adamın siyasi trayektoriyasını diqqÉ™tdÉ™ saxlayır. Bir neçə gün É™vvÉ™l bildirilmiÅŸdi ki, Sarkisyan yanvar ayının üçüncü dekadasında Fransaya, prezident F.Makronun hüzuruna gedÉ™cÉ™k vÉ™ hÉ™m dÉ™ Avropa Åžurasının növbÉ™ti sessiyasında çıxış edÉ™cÉ™k.    

Fransanın seçilmÉ™si aydındır, çünki QÉ™rb ölkÉ™lÉ™rindÉ™n ErmÉ™nistanla É™n çox maraqlanan Fransadır ki, ErmÉ™nistana hÉ™tta özünün “kiçik bacısı” da deyir. Bunun özü dÉ™ maraqlı mÉ™qamdır – bütün ölkÉ™lÉ™r ErmÉ™nistanı qadın qismindÉ™ görür. HÉ™tta Avropa BirliyilÉ™ saziÅŸ imzaladığına görÉ™ rus qardaÅŸları bu ölkÉ™ni yüngül É™xlaqlı qadına bÉ™nzÉ™dirdilÉ™r, halbuki hansısa  neqativ kiÅŸi obrazı da seçə bilÉ™rdilÉ™r...
Fransa Sarkisyan üçün başqa aspektdən də maraqlıdır. Ermənistanda hakimiyyət məsələsi əsasən Rusiya müstəvisində həll olunur, çünki hamı üçün birinci məsələ Rusiyanın dəstəyidir.

Amma QÉ™rbdÉ™ki ermÉ™ni diasporunun da maraqlarını nÉ™zÉ™rÉ™ almaq lazım gÉ™lir, çünki onlar da ciddi siyasi, üsÉ™tlik, maliyyÉ™ amilidi. Əminik ki, elÉ™ ermÉ™nilÉ™r Avropa BirliyilÉ™ saziÅŸi dÉ™ buna görÉ™ imzaladılar– ölkÉ™nin daha çox KremllÉ™ baÄŸlı olması xaricdÉ™ki diaspora üçün problem yaradır, onlar “əzabkeÅŸ vÉ™tÉ™n”lÉ™ri üçün dilÉ™nÉ™rkÉ™n daim bunu onların gözünÉ™ soxurlar.  

Moskvaya gəldikdə, Sarkisyanın onunla problemi yoxdur, çünki heç vaxt “qırmızı xətt”i keçməyə cəsarət etməyib. Amma bütün ağalar kimi Kremldəki ağaların da əbədi nökərləri olmur və bu səbəbdən də onların seçimi başqa bir fiqurun da üzərində dayana bilər.

BaÅŸ nazir K.Karapetyan isÉ™ yanvarın son dekadasını Ä°sveçrÉ™dÉ™, daha dÉ™qiq desÉ™k, Davosda keçirÉ™cÉ™k. D.Tamp da bu foruma qatımaq niyyÉ™tindÉ™dir. Diplomatik protokolun vÉ™ etiketin incÉ™liklÉ™ri bizÉ™ bÉ™lli deyil, ona görÉ™ dÉ™ bilmirik, belÉ™ forumlarda baÅŸ nazirlÉ™ri prezidentlÉ™rÉ™ tÉ™qdim edirlÉ™rmi? Amma amerikalı diplomatlar da güman ki, “əzabkeÅŸ bacı”ları haqqında birinci ÅŸÉ™xslÉ™rin dilindÉ™n mÉ™lumat almaq istÉ™yÉ™rdilÉ™r. 
 
Artıq deyilib ki, guya, Rusiya prezidenti Davos Forumuna qatılmayacaqdır. Ona görÉ™ dÉ™ mümkündür ki, S.Sarkisyan da ora baÅŸ çəkmÉ™sin. Amma Trampın da xeyir-duasını almaq onun üçün faydasız olmazdı... 

MüxalifÉ™tÉ™ gÉ™ldikdÉ™, o, hÉ™lÉ™ gücünü göstÉ™rmÉ™yib vÉ™ mÉ™lum deyil, hakimiyyÉ™tÉ™ iddiasını hansı formada reallaÅŸdıracaqdır? Amma gÉ™l, vaxt keçdikcÉ™ “müxalifÉ™t” sözü daha çox eÅŸidilir vÉ™ duyulur. 
HÉ™m dÉ™ burada bir detal var, hÉ™lÉ™ki Sarkisyanla Karapetyan eyni “siyasi qayığı” bölüşür vÉ™ ölkÉ™dÉ™ki siyasÉ™tÉ™, xüsusÉ™n dÉ™ gündÉ™n-günÉ™ gÉ™rginləşən sosial-iqtisadi problemlÉ™rÉ™ görÉ™ hÉ™r ikisi mÉ™suldur. Ona görÉ™ dÉ™ qarşıdakı bir–iki ayda müxalifÉ™tin tamamilÉ™ passiv element olacağını düşünmÉ™k dÉ™ bir az qeyri–korrekt olardı.   
Ən É™sası, ermÉ™nilÉ™r (daha doÄŸrusu, Sarkisyan vÉ™ komnadası) tamam uÄŸursuz seçim etdilÉ™r. Prezident üsul-idarÉ™sindÉ™n fÉ™rqli olaraq, parlament respublikası hÉ™miÅŸÉ™ mürÉ™kkÉ™bliyi vÉ™ dinamizmilÉ™ seçilibdir. 

Bu cür ölkÉ™lÉ™rdÉ™ hökumÉ™tlÉ™rin qurulmasının hansı çətinliklÉ™rlÉ™ müşayiÉ™t olunduÄŸunu yada salın! Xatırlayın ki, bu cür ölkÉ™lÉ™rdÉ™ mühüm qÉ™rarların qÉ™bulu prosesi hansı prosedur çətinliklÉ™rilÉ™ üzləşir! 

Siz hÉ™tta bir É™dÉ™d belÉ™ avtoritar rejim tapa bilmÉ™zsiniz ki, orada parlament idarəçiliyi olsun, çünki bu, müstÉ™sna olaraq demokratik bir institutdur.  
Bundan başqa, parlament respublikası ilk növbədə, yüksək elektoral mədəniyyət və siyasi konsensus sənətidir–bunlarınsa heç biri İrəvanda yoxdur, çünki nə indi, nə də əvvəllər erməni cəmiyyəti yüksək hüquq mədəniyyəti və ictimai şüuru ilə, siyasi savadı ilə fərqlənməyibdir. Onun hakimiyyətləri də həmişə korrupsiyalaşmış, asiyatipli, kriminal və klan xarakterli hakimiyyətlər olubdur.
Əhalinin savadlı və fəal hissəsi, necə deyərlər, keçmiş mərkəzi elita çoxdan ölkəni tərk edib, əvəzində isə “provinsiallar” - əyalət adamları siyasi və ictimai ierarxiyada əsas yerləri tutub. İndi bu əyalət adamları cəmi dünyaya yüksək demokratik mədəniyyət nümayiş etdirməyi düşünür. Alınacaqmı? Növbəti “erməni nömrəsi” keçəcəkmi? Bütün bu oyun siyasi maskarada çevrilməyəcəkmi?..

Hüseynbala SÉ™limov, 
istiqlal.az

...
Hökumət "sosial mənzil" ideyasını dəfn etdi - təhlil
Ötən il Beynəlxalq Bankdan daha 4 milyard yoxa çıxıb - təfsilat
Azərbaycanda yeni devalvasiya təhlükəsi - xəbərdarlıq
Bakının mərkəzində partlayış: Bir nəfər xəsarət alıb-yenilənib
Sarkisyanın məkrli oyunu - təhlil
Xəbər lenti
07/04/2018 [23:32]:
Volkan Dəmirəl "Qarabağ"dan təklif alıb?
07/04/2018 [22:30]:
Daha bir dərmandan zəhərlənmə hadisəsi
07/04/2018 [21:55]:
Qüdrət Həsənquliyev: Məni Türkiyəyə qarşı olmaqda yalnız ruhi xəstələr ittiham edə bilər
07/04/2018 [21:27]:
ABŞ kosmosda ilk otel açacaq
07/04/2018 [20:28]:
Bakıda subasma sahələri aktivləşib - rəsmi
07/04/2018 [19:36]:
AzTV sədrinin “Şamaxı əhvalatı”nın pərdəarxası
07/04/2018 [18:31]:
Gömrükçülər "beşbarmaq" aşkar edib
07/04/2018 [18:04]:
Əli Həsənov: Kimlərinsə təhqir və söyüşlərinin mənimlə əlaqələndirilməsi cəhdi təxribatdır
07/04/2018 [17:55]:
Qüdrət Həsənquliyev yenidən BAXCP sədri seçilib
07/04/2018 [17:26]:
Bakıdan Rusiyaya sürət qatar işləyəcək
07/04/2018 [16:34]:
Vaşinqton Putinin qızına və kürəkəninə qarşı da sanksiyalar tətbiq etdi
07/04/2018 [15:41]:
Qızıl 8 dollara yaxın bahalaşıb
07/04/2018 [14:29]:
İŞİD lideri məhv edilib
07/04/2018 [13:36]:
Neft ucuzlaşıb
07/04/2018 [12:32]:
DİN: Axtarışda olan 26 nəfər saxlanılıb
07/04/2018 [11:49]:
Prezident təqaüdçüsünün solo konserti keçirilib
07/04/2018 [11:10]:
UEFA "Barselona"ya intizam işi açdı
07/04/2018 [10:29]:
Azərbaycanda qızıl ucuzlaşıb
07/04/2018 [09:37]:
Azərbaycanda yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının sayı artıb
07/04/2018 [00:41]:
İlham Əliyev 3 sərəncam imzaladı - yenilənib
06/04/2018 [23:36]:
Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı müəyyənləşib
06/04/2018 [22:29]:
Yanvarda əcnəbilər Azərbaycanda 100 milyon manat xərcləyiblər
06/04/2018 [21:25]:
Apellyasiya Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib
06/04/2018 [20:33]:
Vladimir Putin 11 generalı tutduğu vəzifədən azad edib
06/04/2018 [19:36]:
Əfv Komissiyasının iclasları davam edir
Bütün xəbərlər...
...
Həftənin ən çox oxunanları
Bakıdan Rusiyaya sürət qatar işləyəcək
AzTV sədrinin “Şamaxı əhvalatı”nın pərdəarxası
Bakıda subasma sahələri aktivləşib - rəsmi
İŞİD lideri məhv edilib
Neft ucuzlaşıb
DİN: Axtarışda olan 26 nəfər saxlanılıb
Vaşinqton Putinin qızına və kürəkəninə qarşı da sanksiyalar tətbiq etdi
Qızıl 8 dollara yaxın bahalaşıb
Gömrükçülər "beşbarmaq" aşkar edib
Əli Həsənov: Kimlərinsə təhqir və söyüşlərinin mənimlə əlaqələndirilməsi cəhdi təxribatdır
İstiqlal.az-ın arxivi
"İstiqlal.az"
Xəbər Portalı
Copyright©2013 "İstiqlal.az" MMC
Materiallardan istifadə zamanı
www.istiqlal.az saytına
istinad zəruridir
X

Bəyənin və "İstiqlal.az"-ı Facebook lovhənizdən izləyin