Penitensiar Xidmətin yeni rəis necə işləyir? – araşdırma

31/08/2016 [19:03] - Köşə (19146)
Zaur Ä°brahimli


Sentyabrın 6-da Penitensiar Xidmətə yeni rəis təyin olunmasından 3 ay ötəcək.

Xatırladaq ki, iyunun 6-da general-mayor Ceyhun Həsənov Penitensiar Xidmətə yeni rəis təyin olunub. O, bu postda hazırda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi olan Mədət Quliyevi əvəzləyib.

Penitensiar XidmÉ™t, bu sahÉ™dÉ™ aparılan islahatlar, cÉ™zaÅŸÉ™kmÉ™ müəssisÉ™lÉ™rindÉ™ vÉ™ziyyÉ™t, bu sahÉ™dÉ™ki problemlÉ™r  hÉ™r zaman ictimaiyyÉ™tin diqqÉ™t mÉ™rkÉ™zindÉ™ olub. Bu sÉ™bÉ™bdÉ™n dÉ™ hÉ™r yeni rÉ™is tÉ™yinatından sonra penitensiar sistemin iÅŸinÉ™ ictimai diqqÉ™t bir qÉ™dÉ™r dÉ™ artır.

Xatırladaq ki, son 11 ildÉ™ Penitensiar XidmÉ™tdÉ™ 3 rÉ™is dÉ™yiÅŸib: 2005-2011-ci illÉ™rdÉ™ Nazim ƏlÉ™kbÉ™rov, 2011-2015-ci illÉ™rdÉ™ MÉ™dÉ™t Quliyev quruma rÉ™hbÉ™rlik edib,  bu il iyunun 6-dan isÉ™ Ceyhun HÉ™sÉ™nov bu postdadır.

Son 11 ildə penitensiar sistemin özündə də ciddi dəyişikliklər baş verib. 1993-cü ildə tarixi ənənə və dünya təcrübəsi əsas götürülərək, penitensiar sistem, istintaq təcridxanaları istisna olmaqla, Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyindən çıxarılaraq, Ədliyyə Nazirliyinə verilib: Ədliyyə Nazirliyinin tərkibində Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsi (MQİBİ) yaradılıb, Prezident İlham Əliyevin “Ədliyyə orqanlarının inkişafı haqqında” 17 avqust 2006-cı il tarixli Fərmanı iləsə MQİBİ Penitensiar Xidmət adlandırılıb.

Məlumat üçün bildirək ki, 2000-ci ildə Cəzaların İcra Məcəlləsi də qəbul edilib. 2012-ci ildə isə “Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında” qanun qəbul edilib. 2014-cü ildə Nazirlər Kabineti “Həbs yerlərinin daxili intizam Qaydaları”nı təsdiq edib.

Pentensiar sistemin fəaliyyəti ilə bağlı normativ bazanın təkmilləşdirilməsində dünya ölkələrinin bu sahədəki qanunvericilik təcrübəsi, Avropa ölkələrində həbs yerlərində saxlama şəraiti ilə bağlı yeniliklər, penitensiar qaydalar nəzərə alınıb. “Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında” qanun layihəsi hazırlanarkən, ATƏT-in ekspertləri də rəy verib.

 2006-cı ildÉ™n Penitensiar XidmÉ™tÉ™ ictimai nÉ™zarÉ™tin tÉ™mini mÉ™qsÉ™diylÉ™ AzÉ™rbaycan Respublikası ƏdliyyÉ™ nazirinin yanında Ä°ctimai KomitÉ™ fÉ™aliyyÉ™t göstÉ™rmÉ™yÉ™ baÅŸlayıb.

ƏdliyyÉ™ Nazirliyi ilÉ™ Avropa Ä°ttifaqı  arasında 2011-ci ildÉ™ icrasına baÅŸlanılmış layihÉ™ çərçivÉ™sindÉ™ É™dliyyÉ™ sahÉ™sindÉ™ki islahatlara 14,5 milyon avro mÉ™bləğindÉ™ vÉ™sait ayrılıb. Bu vÉ™saitdÉ™n 6 milyon manat mÉ™hz Penitensiar XidmÉ™tdÉ™ aparılan islahatların payına düşüb. 2000-ci ildÉ™n qüvvÉ™yÉ™ minmiÅŸ AzÉ™rbaycan Respublikasının CÉ™zaların Ä°crası MÉ™cÉ™llÉ™sindÉ™ vÉ™ ona edilmiÅŸ É™lavÉ™ vÉ™ dÉ™yiÅŸikliklÉ™rdÉ™ mÉ™hkumlarla rÉ™ftara dair beynÉ™lxalq sÉ™nÉ™dlÉ™r nÉ™zÉ™rÉ™ alınıb, cÉ™za çəkÉ™n ÅŸÉ™xslÉ™rin hüquq vÉ™ azadlıqlarının dairÉ™si xeyli geniÅŸlÉ™ndirilib.

Məhkumların və təqsirləndirilən şəxslərin saxlanılma şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması, onun beynəlxalq standartlara yaxınlaşdırılması məqsədilə penitensiar müəssisələrdə rekonstruksiya, maddi-məişət obyektlərinin cari və əsaslı təmiri işləri aparılıb, cəzanın çəkilməsi üçün şərait yaxşılaşdırılıb.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə respublikanın müxtəlif regionlarında, o cümlədən Naxçıvan, Bakı, Gəncə, Şəki, Lənkəran, Kürdəmir və Qobustanda müasir tipli penitensiar müəssisələrin inşasına başlanılıb. Bu vaxta qədər Naxçıvanda qarışıq rejimli cəzaçəkmə müəssisəsi, Bakı və Şəki istintaq təcridxanası istifadəyə verilib. Gəncə və Qobustanda isə penitensiar müəssisələrin tikintisi başa çatmaq üzrədir.

Məhkumların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili ilə bağlı müəssisələrdə klublar, kitabxanalar, əksər müəssisələrdə peşə və orta ümumtəhsil məktəbləri, idman meydançaları və kompyuter otaqları təşkil edilib. Dini etiqad azadlığının təmin edilməsi məqsədilə, müəssisələrdə ibadət yerləri təşkil olunub, dini mərasimlərin həyata keçirilməsinə, dövlət qeydiyyatından keçmiş dini qurumların nümayəndələrinin məhkumlarla görüşünə şərait yaradılıb.

Məhbusların saxlanma şəraitinin daha da yaxşılaşıdırılması sahəsində son illər həyata keçirilən tədbirlər, qanunvericiliyin humanistləşdirilməsi istiqamətindəki dəyışikliklərlə əvvəllər mövcud olmuş bir çox məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb.

26 may 2006-cı ildə qəbul edilmiş “Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda ədliyyə işçıləri, o cümlədən Penitensiar Xidmətin əməkdaşları üçün ilk dəfə olaraq çoxsaylı güzəştlər və imtiyazlar müəyyən edilib. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə 2001-ci ildən Penitensiar Xidmətin nəzdində Təlim Mərkəzi təşkil olunub.

Sözsüz ki, Pentensiar Xidmətdə həyata keçirilən bu islahatlarda hər yeni rəhbərin özünəməxsus rolu və vəzifələri olub.

Penitensiar sistemin fəaliyyətinin müasir standartlar əsasında qurulması ilə bağlı ilkin hazırlıq işləri Nizami Ələkbərovun dövrünə düşüb. Onun rəhbərlik etdiyi 6 ili daha çox “keçid dövrü” kimi xarakterizə etmək olar.

N.Ələkbərovdan sonra penitensiar sistemin fəaliyyətinin yenidən qurulması – ilkin praktik addımların atılması, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məhz M.Quliyevin Xidmətə rəhbərlik etdiyi illərdə olub…

Hazırda isÉ™ yeni rÉ™isin – general Ceyhun HÉ™sÉ™novun qarşısında çox mühüm vÉ™zifÉ™lÉ™r durur ki, bu da ilk növbÉ™dÉ™, indiyÉ™ qÉ™dÉ™r É™ldÉ™ olunan nÉ™ticÉ™lÉ™rÉ™ söykÉ™nÉ™rÉ™k, mövcud problemlÉ™rin hÉ™llindÉ™n vÉ™ daha çox praktik müstÉ™vidÉ™ naliyyÉ™tlÉ™rin É™ldÉ™ edilmÉ™sindÉ™n ibarÉ™tdir.  Ã‡Ã¼nki indiyÉ™ qÉ™dÉ™r normativ bazanın tÉ™kmilləşdirilmÉ™si, demÉ™k olar ki, É™sasÉ™n baÅŸa çatıb. Hazırda daha çox intizamın möhkÉ™mlÉ™ndirilmÉ™si, korrupsiya hallarının azaldılması, mÉ™hkumlara münasibÉ™tdÉ™ ayrı-seçkiliyÉ™ son qoyulması, qidalanma, məşğulluÄŸun tÉ™min edilmÉ™si, rekonstruksiya iÅŸlÉ™rinin davam etdirilmÉ™si, narkotik maddÉ™lÉ™rin yayılmasının qarşısının alınması, sanitar-gigiyena, asudÉ™ vaxtın sÉ™mÉ™rÉ™li təşkili vÉ™ tÉ™hsil mÉ™sÉ™lÉ™lÉ™rinÉ™, personalın peÅŸÉ™karlığının artırılmasına  diqqÉ™t yetirilmÉ™sinÉ™ ehtiyac var.

YÉ™nu, söhbÉ™t o mÉ™sÉ™lÉ™lÉ™rdÉ™n gedir ki, Penitensiar XidmÉ™tdÉ™ daha yaxşı idarəçilik, yüksÉ™k intizam, effektiv nÉ™zarÉ™t mexanizmi tÉ™tbiq etmÉ™klÉ™, mövcud resurslarla daxili imkanlardan daha dolÄŸun istifadÉ™ olunmasıyla müsbÉ™t nÉ™ticÉ™lÉ™r qazanmaq olar. Bütün bunlar isÉ™ xeyli dÉ™rÉ™cÉ™dÉ™ mÉ™hz Penitensiar XidmÉ™t rÉ™isinin yanaÅŸmasından,  iÅŸlÉ™mÉ™k tÉ™rzindÉ™n, liderlik keyfiyyÉ™tlÉ™rindÉ™n asılıdır.

ÖtÉ™n 3 ay general-mayor Ceyhun HÉ™sÉ™novun fÉ™aliyyÉ™tini qiymÉ™tlÉ™ndirmÉ™k baxımından çox az müddÉ™t olsa da, Penitensiar XidmÉ™tin yeni rÉ™isinin yanaÅŸması, idarəçilik tÉ™rzi barÉ™dÉ™ ilkin təəssüratların É™ldÉ™ edilmÉ™si üçün yetÉ™rlidir. 

Penitensiar XidmÉ™tdÉ™n, mÉ™hkumların yaxınlarından, elÉ™cÉ™ dÉ™ müxtÉ™lif kanallardan mediaya gÉ™lib çıxan informasiyalardan belÉ™ anlaşılır ki, yeni rÉ™is daha çox mÉ™hkuma humanist yanaÅŸması ilÉ™ seçilir vÉ™ bu 3 ayda É™sas diqqÉ™tini mÉ™hz daxili intizamın möhkÉ™mlÉ™ndrilmÉ™sinÉ™, qidlanmanın yaxşılaÅŸdırılmasına, mÉ™hkumlara münasibÉ™tdÉ™ ayrı-eçkiliyÉ™ son qoyulmasına yönÉ™ldib. 

Eyni  zamanda, rÉ™hbÉ™r heyÉ™tin fÉ™aliyyÉ™tini dÉ™ ciddi nÉ™zarÉ™tÉ™ götürüb vÉ™ nöqsanların araÅŸdırılmasına, obyektiv qiymÉ™tlÉ™ndirmÉ™nin tÉ™tbiqinÉ™ xüsusi fikir verir.

Cəzaşəkmə müəssisələrinə kənar müdaxilələrin qarşısının alınmasına xüsusi səy göstərdiyi də diqqətçəkən xüsusuiyyətlərindəndir.

Deyilənə görə, havaların isti keçməsi ilə əlaqədar olaraq, məhkumlara günorta yatmağa icazə verilib, kameraların sərinləşdirilməsi üçün əlavə tədbirlər görülüb. Cəzaçəkmə müəssislərində məhkumların şəxsi ehtiyacları üçün məhsulların satıldığı dükanların fəaliyyəti yenidən qurulub, nizama salınıb…

Sözsüz ki, bu iÅŸlÉ™rdÉ™ C.HÉ™sÉ™novun polis sistemindÉ™ öyrÉ™ndiyi tÉ™crübÉ™ onun iÅŸinÉ™ xeyli kömÉ™k edir. Xatırladaq ki, C.HÉ™sÉ™nov da mÉ™hz polis sitemindÉ™n Penitensiar XidmÉ™tÉ™ transfer edilÉ™n kadrlardandır vÉ™ o, É™vvÉ™lki xidmÉ™t yerindÉ™ mÉ™hz yüksÉ™k peÅŸÉ™karlığı, É™mÉ™liyyat imkanlarının geniÅŸliyi, prinsipial xarakteri, elÉ™cÉ™ dÉ™ kollektivlÉ™ iÅŸlÉ™mÉ™k bacarığı vÉ™ rÉ™hbÉ™r keyfiyyÉ™tlÉ™riylÉ™ seçilÉ™n fiqurlardan sayılıb. 

Penitensiar XidmÉ™tÉ™ yaxın mÉ™nbÉ™lÉ™rin sözlÉ™rinÉ™ görÉ™, yeni rÉ™isin təşkilatçılığı vÉ™ nizam-intizama xüsusi fikir vermÉ™si, É™n xırda detallara belÉ™ varması personal vÉ™ rÉ™hbÉ™r heyÉ™tin ilk günlÉ™rdÉ™n  diqqÉ™tini çəkib. Bununla belÉ™, yeni rÉ™isin personal üçün asan É™lçatan olması da tÉ™qdiredilÉ™si xüsusiyyÉ™tlÉ™rdÉ™n biri kimi göstÉ™rilmÉ™kdÉ™dir.

Bu haqda rÉ™yini öyrÉ™ndiyimiz ÅŸÉ™xslÉ™rdÉ™n biri – ƏdliyyÉ™ Nazirliyi yanında Pentitensiar XidmÉ™tÉ™ NÉ™zarÉ™t üzrÉ™ Ä°ctimai KomitÉ™nin üzvü ƏlimÉ™mmÉ™d Nuriyev dÉ™ bizimlÉ™ söhbÉ™tindÉ™ yeni rÉ™isin 3 aylıq fÉ™aliyyÉ™tinin artıq ilk bÉ™hrÉ™lÉ™rinin göründüyünü diqqÉ™tÉ™ çatdırıb: “XüsusÉ™n intizamın möhkÉ™mlÉ™ndirilmÉ™si, saxlanma ÅŸÉ™raitinin daha da yaxşılaÅŸdırılması, peÅŸÉ™kar kadrların irÉ™li çəkilmÉ™si istiqamÉ™tindÉ™ addımlar atılır. Biz mütÉ™madi olaraq monitorinqlÉ™r aparırıq vÉ™ müsbÉ™t dÉ™yiÅŸikliklÉ™r müşahidÉ™ edirik.  MÉ™hkumlara verilÉ™n çörÉ™yin keyfiyyÉ™ti yaxşılaşıb. Personalın mÉ™hkumlarla davranışında müsbÉ™t dÉ™yiÅŸikliklÉ™r var. BÉ™zi mÉ™hkumlara münasibÉ™tdÉ™ tÉ™tbiq olunan imtizyazlar aradan qaldırılıb.  Eyni zamanda cÉ™zaçəkmÉ™ müəssisÉ™lÉ™rindÉ™ vakant yerlÉ™rin doldurulması üçün iÅŸlÉ™r hÉ™yata keçirilir. ƏdliyyÉ™ Nazirliyi ilÉ™ daha yaxşı koordinasiya nÉ™zÉ™rÉ™ çarpır. Yeni rÉ™is bütün cÉ™zaçəkmÉ™ müəssisÉ™lÉ™rinÉ™ gedir vÉ™ vÉ™ziyyÉ™tlÉ™ yerindÉ™ tanış olur. Bir sözlÉ™, ümumi atmosferin müsbÉ™t tÉ™rÉ™fÉ™ dÉ™yiÅŸmÉ™si müşahidÉ™ edilir”.

İctimai Komitənin digər üzvü Şahin Camalov isə qeyd edir ki, penitensiar sistemdə islahatların davam etdiriləcəyini gözləyir və bu istiqamətdə addımların atıldığından məlumatlıdır. Onun sözlərinə görə, yeni rəis də, şübhəsiz ki, müsbət yeniliklər tətbiq edəcək. Bununla bağlı ilkin addımların atılması müşahidə olunur…

Strateq.az
...
Hökumət "sosial mənzil" ideyasını dəfn etdi - təhlil
Ötən il Beynəlxalq Bankdan daha 4 milyard yoxa çıxıb - təfsilat
Azərbaycanda yeni devalvasiya təhlükəsi - xəbərdarlıq
Bakının mərkəzində partlayış: Bir nəfər xəsarət alıb-yenilənib
Sarkisyanın məkrli oyunu - təhlil
Xəbər lenti
07/04/2018 [23:32]:
Volkan Dəmirəl "Qarabağ"dan təklif alıb?
07/04/2018 [22:30]:
Daha bir dərmandan zəhərlənmə hadisəsi
07/04/2018 [21:27]:
ABŞ kosmosda ilk otel açacaq
07/04/2018 [20:28]:
Bakıda subasma sahələri aktivləşib - rəsmi
07/04/2018 [19:36]:
AzTV sədrinin “Şamaxı əhvalatı”nın pərdəarxası
07/04/2018 [18:31]:
Gömrükçülər "beşbarmaq" aşkar edib
07/04/2018 [18:04]:
Əli Həsənov: Kimlərinsə təhqir və söyüşlərinin mənimlə əlaqələndirilməsi cəhdi təxribatdır
07/04/2018 [17:55]:
Qüdrət Həsənquliyev yenidən BAXCP sədri seçilib
07/04/2018 [17:26]:
Bakıdan Rusiyaya sürət qatar işləyəcək
07/04/2018 [16:34]:
Vaşinqton Putinin qızına və kürəkəninə qarşı da sanksiyalar tətbiq etdi
07/04/2018 [15:41]:
Qızıl 8 dollara yaxın bahalaşıb
07/04/2018 [14:29]:
İŞİD lideri məhv edilib
07/04/2018 [13:36]:
Neft ucuzlaşıb
07/04/2018 [12:32]:
DİN: Axtarışda olan 26 nəfər saxlanılıb
07/04/2018 [11:10]:
UEFA "Barselona"ya intizam işi açdı
07/04/2018 [10:29]:
Azərbaycanda qızıl ucuzlaşıb
07/04/2018 [09:37]:
Azərbaycanda yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının sayı artıb
07/04/2018 [00:41]:
İlham Əliyev 3 sərəncam imzaladı - yenilənib
06/04/2018 [23:36]:
Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı müəyyənləşib
06/04/2018 [22:29]:
Yanvarda əcnəbilər Azərbaycanda 100 milyon manat xərcləyiblər
06/04/2018 [21:25]:
Apellyasiya Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib
06/04/2018 [20:33]:
Vladimir Putin 11 generalı tutduğu vəzifədən azad edib
06/04/2018 [19:36]:
Əfv Komissiyasının iclasları davam edir
06/04/2018 [18:43]:
“Azərkosmos” 2,3 mln dollar gəlir əldə edib
06/04/2018 [18:36]:
JTI şirkəti Azərbaycanda daha bir su təchizatı layihəsi həyata keçirdi
Bütün xəbərlər...
...
Həftənin ən çox oxunanları
İstiqlal.az-ın arxivi
"İstiqlal.az"
Xəbər Portalı
Copyright©2013 "İstiqlal.az" MMC
Materiallardan istifadə zamanı
www.istiqlal.az saytına
istinad zəruridir
X

Bəyənin və "İstiqlal.az"-ı Facebook lovhənizdən izləyin